Rabaty i upusty obowiązują wyłącznie w przypadku zapisu na cały cykl zajęć (nie obowiązują w przypadku uczestnictwa w pojedynczym spotkaniu).

1. „Kontynuacja” – uczeń, który brał już wcześniej udział w cyklu zajęć w Akademii Epsilon, otrzymuje 10% rabat na jeden cykl zajęć;

2. „Duża rodzina” – uczeń, który ma troje, bądź więcej rodzeństwa, otrzymuje 10% rabat na każdy cykl zajęć;

3. „Wiele kursów” – uczeń otrzymuje 10% rabat na drugi i każdy kolejny cykl, na który uczęszcza w danym semestrze (za pierwszy uznaje się cykl o najwyższej cenie regularnej);

4. „Rekomendacja” – uczeń, z którego polecenia zapisze się inny uczeń (i uiści opłatę za cały semestr zajęć), otrzymuje rabat 10% na jeden cykl zajęć w następnym semestrze;

Rabat naliczany jest w odniesieniu do ceny regularnej (a nie promocyjnej) za cykl. Łączna suma zniżek na jednego uczestnika nie może przekroczyć 20% ceny. Rabaty nie łączą się z promocjami. Kwoty rabatu nie podlegają wypłaceniu w formie ekwiwalentu pieniężnego. Przy pewnych typach zajęć, rabaty nie obowiązują (np. korepetycje). Rabaty naliczane są oddzielnie w obrębie każdego okresu.

Jak płacić za zajęcia?

 • Pełną opłatę za zajęcia należy wnieść przed pierwszym spotkaniem.
 • Istnieje możliwość uzgodnienia płatności w ratach (zwykle dwie równe raty płatne przed pierwszym i przed czwartym spotkaniem).
 • Aby skorzystać z ceny promocyjnej, należy wnieść pełną opłatę za zajęcia w czasie obowiązywania promocji.
 • Za zajęcia należy płacić przelewem na rachunek bankowy.

Dane do przelewu:

 • Akademia Epsilon s.c. ul. Odrodzenia 33b, 59-300 Lubin
  82 1090 2082 0000 0001 1974 8387 (BZ WBK)
 • W tytule przelewu prosimy umieścić:
  imię i nazwisko ucznia,
  nazwa zajęć,
  uprawnienia do rabatu (np. „kontynuacja”)

Rezygnacje i zwroty:

 • Rezygnacja z kursu (i zwrot całości wpłaconej kwoty, bez żadnych potrąceń) jest możliwa przed datą rozpoczęcia kursu.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania po pierwszych lub drugich zajęciach zwrócona kwota będzie pomniejszona o 25% – nastąpi zwrot 75% wpłaconej kwoty
 • W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, po trzecich lub kolejnych zajęciach (najpóźniej do momentu, gdy zostanie zrealizowana 1/3 kursu), zwrócona kwota będzie pomniejszona o 50% – nastąpi zwrot 50% wpłaconej kwoty
 • W przypadku rezygnacji z kursu od momentu, gdy zostanie zrealizowana 1/3 kursu, zwrócona kwota będzie pomniejszona o 80% – nastąpi zwrot 20% wpłaconej kwoty
 • Przy określaniu kwoty do zwrotu nie bierze się pod uwagę rzeczywistej obecności ucznia na zajęciach
 • Uwzględnia się tylko rezygnacje w formie pisemnej lub elektronicznej. Dla celów rozliczeniowych istotna jest data i godzina złożenia rezygnacji.
 • Wniosek o rezygnację powinien zawierać dane rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot (imię i nazwisko lub nazwa, numer konta).
 • Akademia Epsilon zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, jeżeli liczba uczniów, którzy uiścili opłatę w przewidzianym terminie, jest niewystarczająca. W tym przypadku Akademia Epsilon gwarantuje zwrot całości wniesionej opłaty z potrąceniem opłaty za zajęcia, które się odbyły.