Akademia Epsilon s.c. 
ul. Odrodzenia 33b, 59-300 Lubin
NIP 692 238 59 51, REGON 021954045

tel. +48785 457 255

 

ul. Odrodzenia 33b, Lubin,
pon-pt 14:00-19:00